Mengenali ERD, Jenis ERD dan Komponen ERD

Dalam membuat database, kita mesti terlebih dahulu menentukan beberapa komponen dan hubungan yang diperlukan untuk mengatur dan menyimpan informasi dalam peranti komputer dengan betul. Diagram ERD atau ER Diagram adalah salah satu langkah pertama dalam menyusun database.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan ERD. Bermula dari pemahaman, jenis, model, cara membuat, hingga alat dalam talian yang sering digunakan untuk membuat diagram ER. Biasanya, membuat diagram akan dilakukan oleh penganalisis data atau jurutera data.

Apakah itu Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah model atau reka bentuk untuk membuat database, untuk mempermudah menggambarkan data yang mempunyai hubungan atau hubungan dalam bentuk reka bentuk. Dengan ER diagram, sistem database yang dibentuk dapat dijelaskan dengan lebih tersusun dan rapi.

Jenis Model Data

Untuk mengembangkan sistem pangkalan data yang betul, kita mesti terlebih dahulu menentukan jenis model data yang akan digunakan. Yang mana, ia akan sangat mempengaruhi perkembangan aplikasi sesuai dengan keperluan projek perniagaan.

Model ER konseptual sangat berguna untuk mendokumentasikan semua bentuk seni bina data dalam organisasi. Model ini boleh digunakan untuk satu atau lebih jenis model data logik. Tujuan pembangunan adalah untuk membina struktur metadata untuk data induk entiti dan set model logik ER.

1. Data Logik

Jenis pertama adalah model data logik, yang tidak memerlukan model data konseptual untuk proses penciptaannya. Komponen dalam model data logik merangkumi entiti data induk, operasi, dan transaksi yang telah ditetapkan. Model ini juga dapat dikembangkan secara bebas mulai dari yang lebih spesifik, hingga sistem pengurusan pangkalan data yang dapat dilaksanakan secara langsung.

2. Data Fisik

Model data fisik membolehkan dikembangkan dari model data logik. Model ini digunakan sebagai pangkalan data. Model data fisik digunakan dalam menentukan metadata struktur dalam sistem pengurusan pangkalan data sebagai objek penyimpanan data relasional, misalnya tabel, indeks dan pemicu dalam pangkalan data.

Komponen Yang Digunakan

ERD biasanya berkait rapat dengan Data Flow Diagram (DFD) untuk memaparkan penyimpanan data. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana proses data dapat saling berkaitan dan dapat membina data hubungan. Berikut ini kami akan memberikan beberapa penjelasan mengenai syarat dan komponen yang terdapat dalam ERD.

1. Entiti

Entiti adalah kumpulan objek yang dapat dikenali secara unik. Dalam ERD, entiti diwakili oleh segi empat tepat. Kemudian, entiti yang lemah akan digambarkan sebagai sebuah segi empat kecil dalam sebuah segi empat besar. Entiti lemah digunakan untuk mewakili entiti yang mempunyai hubungan dengan entiti lain (tidak unik).

2. Atribut

Bagi setiap entiti itu sendiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk menggambarkan ciri-ciri entiti tersebut. Untuk penggunaan kunci atribut (kunci) adalah pembezaan entiti dan atribut mana yang diwakili oleh simbol elips. Berikut adalah beberapa jenis atribut yang sering digunakan:

Atribut Utama

Ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan data unik. Secara umum, data dari atribut kunci adalah dalam bentuk nombor. Contohnya NIM (Nombor Pengenalan Pelajar), No. KTP, SIM, TIN, dan sebagainya.

Atribut Sederhana

Itu adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi atau atom dan mempunyai satu nilai. Contohnya ialah alamat rumah, pejabat, nama penerbit, tahun penerbitan jurnal, dan lain-lain.

Atribut Berbilang Nilai (Multivalue)

Atribut yang mempunyai sekumpulan nilai untuk setiap entiti. Contoh atribut berbilang nilai adalah kumpulan nama pengarang dalam sebuah novel.

Atribut Komposit

Itulah sifat yang berasal dari susunan atribut yang lebih kecil dalam pengertian tertentu. Contohnya adalah data yang berkaitan dengan nama penuh, yang terdiri daripada nama depan, tengah, dan nama belakang.

Atribut Derivatif

Ini adalah atribut yang berasal dari atribut lain dan tidak wajib ditulis ke ERD. Contohnya adalah umur, perbezaan masa, kelas atau ruang, dan sebagainya.

3. Hubungan

Hubungan adalah hubungan antara beberapa jenis entiti yang berasal dari kumpulan entiti yang berbeza. Bentuk hubungan ini akan dilambangkan dengan bentuk rombus. Terdapat tiga jenis hubungan yang digunakan dalam ERD, termasuk yang berikut:

Satu hingga Satu

Maksudnya, setiap entiti hanya dapat menjalin hubungan dengan satu entiti yang lain. Contohnya ialah data pelajar dengan data NIM.

Satu hingga Banyak

Ini adalah hubungan antara satu entiti dan beberapa entiti, dan sebaliknya. Contoh pelaksanaannya adalah data yang berkaitan dengan guru dan pelajar sekolah rendah.

Banyak ke Banyak

Merupakan hubungan antara beberapa entiti yang mempunyai lebih dari satu hubungan. Contohnya ialah pelajar sekolah menengah pertama yang mempunyai data berkaitan ekstrakurikular yang tersedia.

4. Garisan

Garis berfungsi untuk menghubungkan antara atribut sebagai bentuk hubungan entiti yang dimodelkan pada rajah ER itu sendiri.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Membuat Halaman Login Hotspot Berbeda pada 1 Mikrotik

UltraISO Premium Edition v9.5.3

Arti OSAKMJ