Postingan

Menampilkan postingan dengan label Imam Syafi'i

Biografi Imam Syafi'i

Muhammad Aulia Iskandar Muda (Pengamat Sejarah) Nama dan Nasab Beliau bernama Muhammad dengan kun-yah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-�Abbas bin �Utsman bin Syafi� bin as-Saib bin �Ubayd bin �Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin �Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri �Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau , yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Bapak beliau, Idris, berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Dia seorang yang tidak berpunya. Awalnya dia tinggal di Madinah lalu berpindah dan menetap di �Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina) dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana. Syafi�, kakek dari kakek beliau, -yang namanya menjadi sumber penisbatan beliau (Syafi�i)- menurut sebagian ulama adalah seorang sahabat shigar (yunior) Nabi. As-